Priser

Tandvård se:
TLVs referensprislista 2020

101 – Basundersökning, utförd av tandläkare 865 kr
103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 375 kr
107 – Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 070 kr
108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 740 kr
116 – Konsultation specialisttandvård, omfattande 1905kr
121 – Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 60 kr
123 – Röntgenundersökning, helstatus 820 kr
124 – Panoramaröntgenundersökning 530 kr
125 – Röntgenundersökning, extraoral 520 kr
126 – Röntgenundersökning, omfattande 1 005 kr
127 – Röntgenundersökning, delstatus 195 kr
128 – Röntgenundersökning, större delstatus 340 kr
131 – Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 000 kr
132 – Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 285 kr
133 – Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 575 kr
134 – Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 860 kr
141 – Studiemodeller, för behandlingsplanering 600 kr
161 – Salivsekretionsmätning 625 kr
162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 kr
163 – Biopsi 995 kr
164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 610 kr

Läkarmottagningens priser
OBS!
Under sommaren har läkarmottagningen  sommarkampanjpriser!
Gäller från 1 Juni till sista Aug.

Snabb och enkel hälsokontroll för endast 350kr under juni t.o.m. augusti 2020.

1-Blodglukos fingertopp
2-Urinsticka för 8 analyser
3-Blodtryck och puls
4-Syresättning i blod (Saturation)
5-Lungkapacitet (PEF)
6-Sammanställning


Ring och boka nu!  013 15 40 30

Oridinarie hälsokontroll
Akuta infektioner 400 kr/ bedömning
Infektionskonsutation 500 kr
Återbesök 150 kr
Reseskydd och vaccination enl prislista

Hälsokontroll 2500/ år
(här ingår alltså återbesök och ev. fler kontroller under ett helt år)
Besök gärna ”Peas stiftelse för vård och vetenskap” för mer information
eller vår stiftelse

Varmt välkomna
Fariba Nayeri
Överläkare, docent infektionsmedicin.

013-154030