Infektionsklinik

Infektionsmedicin är ett brett område som täcker vanliga säsongsjukdomar, könssjukdomar, kroniska infektioner, beredskap för epidemier vid katastrof samt aktiv och passiv immunisering mot allvarliga infektioner. Med hänsyn till det växande problemet med multiresistenta bakterier och svårigheter för att verifiera eller utesluta sjukdomar såsom Borrelia eller Twar behövs det djup kunskap inom infektionsmedicin och även nya pålitliga diagnostiska metoder för att bidra till rätt diagnos. Dessutom lider många patienter av återkommande infektioner i luftvägar, urinvägar eller sår som kräver upprepade antibiotikakurer.

Många lättdiagnostiserade infektioner kan man hantera på vårdcentralen. Ändå finns ett reellt behov för patienter att ha tillgång till en Infektionsspecialist för att diskutera problem och fråga om råd.

PEAS Institut har varit aktiv i inklusion av patienter i forskningsstudier och utveckling av diagnostiska metoder sedan 2006. Det har varit en parallell aktivitet på landstinget samt på Institutet. På grund av växande problem att ta emot patienter på den specialiserade Infektionskliniken inom landstinget kändes ett behov av att separera verksamheten.

På så sätt har vi möjligheten att ta emot patienter, ge ordination samt inkludera patienter i kliniska studier nu och under flera kommande år i ett icke vinstdrivande, växande och vetenskapligt präglat center.

PEAS Care AB är försett med utrustning som kan utnyttjas för vidare utredning av djupa infektioner.

Samarbetet gör att patienterna får tillgång till professionell och mångsidig vård präglad av modern och tillförlitlig forskning.

Fariba Nayeri
Docent
Infektionsspecialist
PEAS Care AB